Zadzwoń
608 38 62 53

Kancelaria czynna:
pn - pt 8.00-16.00
Istnieje także możliwość uzyskania porady prawnej
w innych godzinach lub w sobotęDyżur Mecenasa
Poniedziałek i Czwartek
godz: 16:00 - 18:00
adwokatkwiatkowski@wp.pl

Poznaj nas

   Kancelaria adwokata Przemysława Kwiatkowskiego świadczy kompleksowe i wysokiej jakości doradztwo prawne skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.

   Kancelaria w swojej działalności kieruje się przede wszystkim profesjonalizmem, wiedzą, rzetelnością oraz terminowością w realizacji powierzonych spraw.

   Celem nadrzędnym jest dobro Klienta, rozumiane jako udzielenie Klientowi pomocy prawnej na najwyższym poziomie, w trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazł. O czym świadczy także fakt stałego uczestnictwa Kancelarii w akcjach udzielania darmowych porad prawnych.

   Relacje z Klientem opierają się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu, a także szeroko pojmowanej kulturze, zasadach etyki adwokackiej. Jasno określone od początku warunki współpracy, na bieżąco przekazywane informacje Klientom o postępach w sprawie skutkują ich zadowoleniem ze świadczonych usług.

  Każda powierzona sprawa traktowana jest indywidualnie poprzez dobór najbardziej efektywnych metod oraz środków postępowania.

  Zakres usług Kancelarii obejmuje sprawy m.in. z zakresu prawa karnego, cywilnego, pracy, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, gospodarczego.

  Oferta Kancelarii obejmuje nie tylko udzielanie porad prawnych, reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami polubownymi, ale także tworzenie umów oraz pism procesowych, opinii prawnych z wielu dziedzin prawa.

Zapraszam Państwa do skorzystania z usług Kancelarii.

 

adwokat Przemysław Kwiatkowski

Usługi

PRAWO CYWILNE

·         dochodzenie roszczeń wynikających z umów

·         kompleksowa windykacja należności (pozasądowa i sądowa)

·         postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczające

·         sprawy o odszkodowanie

·         zawieranie ugód

·         sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, wniosków oraz pozwów

·         sprawy z zakresu prawa rzeczowego m. in. zasiedzenie, współwłasność, służebność oraz spadkowego

·         pomoc prawna dla osób zadłużonych

·         prawo mieszkaniowe

·         sprawy związane z eksmisją

·         sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych

 

PRAWO GOSPODARCZE

·         obsługa prawna podmiotów w obrocie gospodarczym

·         pomoc przy tworzeniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu

·         procedury rejestrowe, likwidacyjne

·         prawo naprawcze i upadłościowe ( w tym tzw. upadłość konsumencka)

·         pomoc cudzoziemcom przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej na terytorium RP

·         przygotowanie projektów umów

·         sprawy z zakresu ochrony środowiska

 

PRAWO SPADKOWE

·         przyjęcie oraz odrzucenie spadku

·         stwierdzenie nabycia spadku

·         sporządzanie testamentu  (zapisy, wydziedziczenie)

·         obalenie, kwestionowanie ważności  testamentu,

·         dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności

·         umowy związane ze spadkiem

·         dochodzenie zachowków

 

PRAWO OSOBOWE

·         uznanie za zmarłego

·         ubezwłasnowolnienie  częściowe, całkowite

·         stwierdzenie zgonu

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

·         rozwody i separacja

·         unieważnienie małżeństwa

·         podział majątku

·         ustalenie kontaktów z dzieckiem

·         przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej

·         ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

·         obowiązek alimentacyjny

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ OCHRONY KONKURENCJI

·         opinie prawne z zakresu reklamy, prawa autorskiego, prasowego

·         prawo ochrony konkurencji (nieuczciwa konkurencja)

·         reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

·         zgłaszanie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony

·         prawo konsumenckie

·         zawieranie umów

·         roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych

 

PRAWO PRACY

·         odszkodowania, zadośćuczynienia za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy

·         nawiązywanie, zmiany, rozwiązywanie stosunków pracy

·         molestowanie

·         mobbing

·         dyskryminacja

·         ustalenie istnienia stosunku pracy

·         przygotowanie umów o pracę

·         roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za pracę m. in. za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalent za urlop

·         przywrócenie do pracy

·         sprostowanie świadectwa pracy

·         inne spory z zakresu prawa pracy

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

·         odwołania, skargi, skarga kasacyjna do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego

·         reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi

·         sporządzanie pism związanych z postępowaniem administracyjnym

·         postępowanie o wydanie koncesji i zezwolenia

·         postępowanie podatkowe

·         prawo o ruchu drogowym

·         prawo budowlane

 

PRAWO BANKOWE

·         zastępstwo procesowe  w sprawach sądowych z tej dziedziny prawa,

·         opinia prawna dot. umów kredytowych

 

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

·         sprawy o eksmisję

·         postępowanie wieczysto księgowe

·         zasiedzenie

·         podział majątku

·         służebność (w tym służebność przesyłu)

·         zniesienie współwłasności

·         naruszenie posiadania

·         nabycie nieruchomości

·         przygotowanie umów dot. najmu dzierżawy, sprzedaży nieruchomości

 

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

·         doradztwo prawne związane ze środkami i funduszami Unii Europejskiej

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ

·         opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia oraz brokerskich

·         reprezentacja prawna w postępowaniach likwidacyjnych

·         roszczenia o wypłatę odszkodowania

·         sprawy sądowe dotyczące  zawartych polis ubezpieczeniowych

·         reprezentacja przed sądem osób poszkodowanych w wypadkach

 

PRAWO Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

·         emerytury, renty, zasiłki z ZUS oraz KRUS

·         postępowania sądowe z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

PRAWO KARNE ORAZ KARNO SKARBOWE

·         reprezentowanie osób pokrzywdzonych oraz obrona osób podejrzanych/oskarżonych/obwinionych na wszystkich etapach postępowania karnego, również wykonawczego (m. in. wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności)

·         sprawy z zakresu odpowiedzialności karno skarbowej oraz przestępczości gospodarczej.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Przemysław Kwiatkowski
62-510 Konin
ul.Karłowicza 9/2-3

Tel: 63 272 13 19
Kom: 608 38 62 53
Fax: 63 261 94 39

E-mail: adwokatkwiatkowski@wp.pl

Numer konta Kancelarii:
ING BANK ŚLĄSKI 75 1050 1735 1000 0091 4746 9879

E-PORADY

   Kancelaria oferuje także pomoc przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.
   Pozwala to na zaoszczędzenie czasu na wizyty w biurze, kiedy sprawa tego nie wymaga.
   Cały proces jest bardzo prosty i mieści się w 3 krokach:
 • * Opisz sprawę w poniższym formularzu
 • * My rozpatrzymy ją i odeślemy wycenę wraz z numerem konta
 • * Jeśli się zdecydujesz opłać usługę, a my pomożemy Ci w jej rozwiązaniu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

TOP